Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Klinik Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

  • Sağlıkta Kalite Sistemleri Standardı – Diyaliz versiyonu gereğince SKS ile uyumlu çalışmak ve Genel Merkez Kalite Departmanı ile klinik içi çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların klinik içerisindeki koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması) yürütmek.
  • SKS Diyaliz çerçevesinde klinik içi doküman yönetimini sağlamak.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.