Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Tedavi başvuru sürecinde hastalarımızdan istenecek belgeler; kimlik bilgilerine ilave olarak medikal bilgilendirme için;

  • Kamu kurumlarından alınmış Diyaliz gereklilik raporu
  • Diyaliz yönetmeliğince belirlenmiş aylık tahlil bilgileri
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Diyaliz yönetmeliğince belirlenmiş son 3 ve 6 aylık tahlil bilgileri
  • Seroloji raporu
  • Takibinin yapıldığı döneme ait EKG ve Telegrafi Raporu
  • Epikriz raporu